Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2017

bezzznieczulenia
0192 3fde

June 22 2017

bezzznieczulenia
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viabanshe banshe
bezzznieczulenia
3190 aed9
Reposted fromgruetze gruetze viabanshe banshe
bezzznieczulenia
8580 c486 500
Reposted fromkaiee kaiee viabanshe banshe
bezzznieczulenia
8545 15e4 500
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viabanshe banshe
4560 a0fc

laughhard:

Only 90’s cats will understand.

Reposted fromtron tron viabanshe banshe
bezzznieczulenia
4986 1878 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabanshe banshe
bezzznieczulenia
2200 02a0
Brazilian supermarket
Reposted fromvolldost volldost viabanshe banshe
bezzznieczulenia
2778 942b 500
Reposted fromvogel vogel viabanshe banshe
8448 2dd1 500

helila:

pr1nceshawn:

Cats Can Pretty Much Sleep Anywhere.

have some cats 

Reposted fromentrenous entrenous viabanshe banshe
bezzznieczulenia
9573 4aae 500
Reposted fromosaki osaki viabanshe banshe
bezzznieczulenia

May 25 2017

bezzznieczulenia
6840 1497 500
jedynym złym krokiem jest ten niezrobiony!
[przyklejone w tramwaju, 8 X '13]
bezzznieczulenia
8942 b3e7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabanshe banshe
bezzznieczulenia
5686 3bf9
Reposted frommetalchamber metalchamber viabanshe banshe
bezzznieczulenia
Reposted fromgruetze gruetze viabanshe banshe
bezzznieczulenia
8845 93e7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabanshe banshe
bezzznieczulenia
- Wierzysz w przeznaczenie, czy uważasz, że to los? 
- Wierzę w wolną wolę.
- To znaczy?
- Nie muszę Cię kochać, ale chcę.
Reposted fromarrependimento arrependimento viabanshe banshe
bezzznieczulenia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl