Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2017

bezzznieczulenia
8502 dec1
Reposted fromnervure nervure viabanshe banshe
1729 12b6
Reposted fromamatore amatore viabanshe banshe
bezzznieczulenia
Pamięć bywa ułomna – myślałem, że cię nie zapamiętam, a nie potrafię zapomnieć.
— Piotr Adamczyk - Pożądanie mieszka w szafie
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaknowyourworth knowyourworth
bezzznieczulenia
Ty nawet odchodzić nie umiesz. Wracasz jak czkawka - ani Cię zapić, ani przespać.
— K. Wołyniec
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaknowyourworth knowyourworth

October 06 2017

bezzznieczulenia
coś się skończyło
nic się nie chce zacząć
— Tadeusz Różewicz
bezzznieczulenia
bezzznieczulenia

Nie ma większego bólu niż kochać kogoś z kim nie można być

— AmericanHorrorStory
bezzznieczulenia

October 05 2017

bezzznieczulenia
Ciekawa jestem co mówisz , gdy ktoś pyta o mnie.
bezzznieczulenia
bezzznieczulenia
bezzznieczulenia

Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal.
A przecież żal.

— Ignacy Karpowicz
bezzznieczulenia
Niedorozwinięta jakaś ta nasza miłość:
niby ma już trzy lata, 
a o własnych siłach ustać nie potrafi 
i co chwila się nam przewraca...! 
— Borszewicz - Pomroki
bezzznieczulenia
7728 4851
Reposted fromtfu tfu viahornypigeon hornypigeon
bezzznieczulenia
5944 2049 500
Reposted fromShikutokika Shikutokika viahornypigeon hornypigeon
0808 773e

naamahdarling:

glorious

5733 c015
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viabanshe banshe
bezzznieczulenia
dopóki jesteś tu ze mną to miejsce coś znaczy.
— Miuosh
Reposted fromwhateva whateva viabanshe banshe
bezzznieczulenia
2591 b961 500
Reposted frompotatos potatos vialookbook lookbook
bezzznieczulenia
2589 3b77 500
Reposted frompotatos potatos vialookbook lookbook
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl