Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 05 2018

bezzznieczulenia
Jest takie słowo, które nie ma angielskiego odpowiednika. Pochodzi z języka portugalskiego. Saudade. Wiesz, co oznacza? To jakby... to słowo nie ma dokładnej definicji. Opisuje raczej uczucie... obezwładniającego smutku. Uczucie, które pojawia się, kiedy człowiek zda sobie sprawę z tego, że utracił coś na zawsze i że nigdy już tego nie odzyska.
— Alexandra Bracken – Mroczne umysły
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viabanshe banshe
bezzznieczulenia
nie bój się chodzenia po morzu
nieudanego życia
wszystkiego najlepszego
dokładnej sumy niedokładnych danych
miłości nie dla ciebie
czekania na nikogo

przytul w ten czas nieludzki
swe ucho do poduszki

bo to co nas spotyka
przychodzi spoza nas

Jan Twardowski

bezzznieczulenia
bezzznieczulenia
Przypuszczam, że nie byłam bez znaczenia
Przypuszczam również, że nie byłam wystarczająco ważna
bezzznieczulenia
9479 42ba
Reposted fromkjuik kjuik viabanshe banshe
bezzznieczulenia
bezzznieczulenia
bezzznieczulenia
9173 40ec 500
bezzznieczulenia
6608 0fa3 500
Anna Gosławska-Lipińska (Ha-Ga), 1961
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabanshe banshe
bezzznieczulenia
8581 85a4 500
rupi kaur
Reposted fromnutt nutt viadancingwithaghost dancingwithaghost
bezzznieczulenia
5150 06b9 500
Reposted from2017 2017 viadancingwithaghost dancingwithaghost
bezzznieczulenia
bliscy boją się być blisko,
żeby nie być dalej
miłości się nie szuka
jest albo jej nie ma,
nikt z nas nie jest samotny
tylko przez przypadek
(...)
kochamy wciąż za mało
i stale za późno
— Twardowski
bezzznieczulenia
0991 f232 500
Reposted fromomphh omphh viadancingwithaghost dancingwithaghost
bezzznieczulenia
2715 e2cb 500
bezzznieczulenia
8103 1ee7
A couple admires the color and texture of Monet’s Water lilies at MoMA, New York
bezzznieczulenia
bezzznieczulenia
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
bezzznieczulenia

November 04 2018

bezzznieczulenia
4722 a047 500
Reposted fromfungi fungi viabanshe banshe
bezzznieczulenia
3427 c7c1 500
.
Reposted fromEmisja Emisja viabanshe banshe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl