Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2017

bezzznieczulenia
3334 a7a7 500
Wegetariańska Armia Podziemna. 
KRK, Szkieletorów. 9 listopada 2011
Reposted fromEmisja Emisja viadancingwithaghost dancingwithaghost
bezzznieczulenia
0005 6375 500
Reposted fromZircon Zircon viadancingwithaghost dancingwithaghost
Związek z odpowiednią osobą to wolność, a nie ograniczenie.
— Beau Taplin
(via klatwyiurokiodzaraz)
Reposted fromdivi divi viadancingwithaghost dancingwithaghost
bezzznieczulenia
9804 3167 500
Reposted fromZircon Zircon viadancingwithaghost dancingwithaghost
bezzznieczulenia
bezzznieczulenia
Reposted fromFlau Flau viadancingwithaghost dancingwithaghost
bezzznieczulenia
8563 f88c
bezzznieczulenia
bezzznieczulenia

Sekret 5

Kobieta widzi, że zachowuje się jak kretynka, ale nie jest w stanie z tym nic zrobić

Spogląda na siebie z góry i nie jest w stanie uwierzyć: naprawdę ta wrzeszcząca, historyczna wariatka to ja? Przecież zachowuję się jak debilka. Mogłabym to załatwić na spokojnie, przypierdalam się o jakieś bzdety.

I robi awanturę dalej.

— Piotr C. siedzi w mojej głowie.
bezzznieczulenia
Uważaj na głos w Twojej głowie, który mówi, że nie dasz rady - łże skurwysyn.
— lovinne
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viaAboutToday AboutToday
bezzznieczulenia
5520 5477
Reposted fromzciach zciach viabanshe banshe
bezzznieczulenia
1627 3cdd 500
Reposted fromministerium ministerium viabanshe banshe
0767 4833
Reposted fromlunarbunnyren lunarbunnyren viabanshe banshe
bezzznieczulenia
0121 da7f 500
Reposted fromtfu tfu viabanshe banshe
bezzznieczulenia
1325 6e9b
Reposted fromtfu tfu viabanshe banshe
bezzznieczulenia
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse "Siddhartha"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaAboutToday AboutToday
bezzznieczulenia
Wszystko zawsze się kończy kiedy zaczyna mi zależeć.
— 11.10.
Reposted fromsouxie souxie viaAboutToday AboutToday

October 15 2017

bezzznieczulenia
8502 dec1
Reposted fromnervure nervure viabanshe banshe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl